+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

 

Z á p i s

z 2. jednání kontrolního výboru dne 10.03.2014.

Přítomni:         p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, p. M. Kodeš,

Omluveni:       pí L. Fišerová, Mgr. P. Hanzalová, Ing. Tlamichová N., Bc. F. Jašek,

Neomluven:    p. J. Nedoma

Kontrolní výbor je neusnášeníschopný.

Původně předpokládaný program jednání:

  1.       Informace o stavu vyřízení stížnosti p. Müllera. KV trvá na odpovědi p. Müllerovi dle zápisu z 03.02.2014, bod 4.
  2.       Stav postupu kontroly SDH.
  3.       Stav provádění kontroly usnesení RM a ZM.
  4.       Nové úkoly: 1) Investice – zhodnocení od r. 2008 a v členění původní rozpočet, počet dodatků, konečná cena, termín kolaudace.

                    2) Vyžádat na FV zástupce pro finanční prověrku v členění IN, PN, výnosy z pronájmu, z film. představení, samostatně pro letní kino, samostatně pro budovu kina na Husově náměstí.

                                 3) Kontrola provedení investice školního hřiště J. A. Komenského.

Jednání KV bylo ukončeno v 19:25 hodin.

Další KV bude 12.05.2014 v 19:00 hodin.

Zapsal: Ing. P. Gregor

Přepsala: Šťastná I.

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.