+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 2. jednání kontrolního výboru dne 18.03.2013.Přítomni:          p. T. Sedláček, Ing. P. Gregor, p. F. Jašek, Mgr. P. Hanzalová,

Omluveni:         Bc. J. Záveský, Ing. N. Tlamichová, p. M. Kodeš.

KV není usnášeníschopný.

Program jednání:

1) Byla předložena informace o zpracování podkladů pro kontrolu plnění usnesení rady a

zastupitelstva města ze II. pol. 2012. Kontrolu provádí Ing. Tlamichová a Ing. Gregor.

Kompletní zpráva bude předložena na příštím zasedání dne 22.04.2013.

2) Zastupitelstvo města dosud nejmenovalo náhradníky za rezignujícího pana Pernicu a Mgr.

Špeciána, který změnil bydliště.

3) Živnostenský úřad a městská policie dosud nestanovily termín kontrol heren a výherních

automatů.

4) Kontrola vybavenosti MŠ Čtyřlístek II a Pampeliška II je již rozpracována. Předpoklad

projednání je na příštím KV dne 22.04.2013.

5) Vzhledem k omluvě 3 členů KV z dnešního zasedání je KV neusnášeníschopný.

Zápis byl hlasitě diktován a bez připomínek zúčastněných odsouhlasen.

KV byl ukončen ve 20:00 hodin.

Zapsala: Petra Hanzalová

Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.