+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání KV dne 06. 06. 2018.

Přítomni: pí Mgr. M. Nováková, p. M. Kodeš, M. Tužinská Synková, p. V. Pokorný,

Omluveni: Mgr. F. Jašek, pí Mgr., pí R. Fischerová, PhDr. K. Žigmundová,

Neomluven: p. Ing. D. Kváč.

1) Byla předána zpráva z kontroly pravidel a zveřejňování článků v Listech města Lysá n. L.


KV není usnášeníschopný.Zapsal: V. Pokorný
Přepsala: Šťastná
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.