+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZM a RM, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Seznam členů kontrolního výboru