+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Finanční výbor

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města.

Seznam členů finančního výboru