+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva - finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města.

Seznam členů finančního výboru

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZM a RM, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Seznam členů kontrolního výboru
V částech města může zastupitelstvo zřídit osadní výbory z osob, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v té části, pro niž je osadní výbor zřízen. Výbory jsou minimálně tříčlenné. Předsedu, který nemusí být členem zastupitelstva, volí zastupitelstvo města. Osadní výbory se zabývají záležitostmi, které se týkají příslušné části města.

Seznam členů osadního výboru Řehačka

V částech města může zastupitelstvo zřídit osadní výbory z osob, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v té části, pro niž je osadní výbor zřízen. Výbory jsou minimálně tříčlenné. Předsedu, který nemusí být členem zastupitelstva, volí zastupitelstvo města. Osadní výbory se zabývají záležitostmi, které se týkají příslušné části města.

Seznam členů osadního výboru Byšičky

V částech města může zastupitelstvo zřídit osadní výbory z osob, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v té části, pro niž je osadní výbor zřízen. Výbory jsou minimálně tříčlenné. Předsedu, který nemusí být členem zastupitelstva, volí zastupitelstvo města. Osadní výbory se zabývají záležitostmi, které se týkají příslušné části města.

Seznam členů osadního výboru Dvorce