Na zasedání ZM byli přítomni 4 členové zastupitelstva města z celkového počtu 15 členů zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak nebylo usnášeníschopné, nebylo přijato žádné usnesení.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.