+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  • Zastupitelstvo města je vrcholným orgánem města.
  • Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města v rámci samostatné působnosti, která smí být omezena jen zákonem.
  • Ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem o obecním zřízení.
  • Pravomoc zastupitelstva města je určena výčtově zákonem.
  • Zastupitelstvo města se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce, každé zasedání je ze zákona veřejné.
  • V Lysé nad Labem se konají zpravidla 4 zasedání za půl roku s výjimkou prázdninových měsíců.
Seznam členů zastupitelstva