+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má:

• státní občan České republiky
• který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
• je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje (dále jen „volič“)

Hlasovat však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva):
• který je ve výkonu trestu odnětí svobody
• který je omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva
• jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)
• výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Ve volbách do zastupitelstva kraje nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené!
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.