+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Informace o doručování hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje

Oznamujeme voličům, že probíhá roznos hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje. Hlasovací lístky budou doručeny nejpozději do 29.09.2020.

V souvislosti s distribucí hlasovacích lístků žádáme občany, aby věnovali pozornost řádnému označení svých domů číslem popisným. Stejnou pozornost je třeba věnovat označení poštovní schránky a zajištění její přístupnosti. Jedině tak mohou být lístky včas doručeny na adresu trvalého pobytu voliče.

Pokud přes veškerou snahu pracovníků není možné hlasovací lístky voliči spolehlivě dodat, např. z důvodu neexistence, nedostupnosti či neoznačení poštovní schránky apod., obdrží volič hlasovací lístky v době voleb ve volební místnosti.

Mgr. Ludmila Procházková

vedoucí odboru vnitřních věcí

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.