| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Informace pro členy okrskových volebních komisí (OVK)

1/ Odměna členů OVK:

Předseda 2.200 Kč
Místopředseda 2.100 Kč
Člen 1.800 Kč
Zapisovatel 2.100 Kč


2/ Každý člen OVK je dle Opatření MV ČR, č. j. MV-80201-1/OV-2018, povinen seznámit se s metodickým materiálem Českého statistického úřadu: „Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018“
Materiál je dostupný na webových stránkách ČSÚ: https://www.volby.cz/cz/kv2018video.htm

3/ Další informace k postupu OVK při zpracovávání výsledků lze najít na webových stránkách ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2018), kde jsou dostupné tyto metodické materiály:

- Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2018
- Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování ve volebním okrsku
- Příklady vyhodnocení hlasovacího lístku - prezentace
- Příklady vyhodnocení hlasovacího lístku - pro tisk
- Postup při rozdělování mandátů ve volbách do zastupitelstev obcí
- Příklad výpočtu rozdělení mandátů do zastupitelstva obce
- Sborník příkladů rozdělení mandátů v zastupitelstvu obce

4/ Právní předpisy upravující činnost OVK:
- zákon 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zejména v ust. §§ 16 – 19 a 32 - 43.
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zejména v ust. § 1.

5/ Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořádají dne 27. září 2018 od 9:00 hodin do 11:00 hodin ve velkém sále Obecního domu – B. Smetany 55, Nymburk, školení k průběhu hlasování ve volební místnosti a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018.
Pozvánka na školení v příloze.

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.