| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Informace pro voliče,

který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změnil adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě původního trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě původního trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

   • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 22. května 2019   nebo
   • ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku.
   • Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu je v rámci téže obce.
   • Poznámka:
   • Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

     

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.