+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Děkujeme všem občanům, kteří se do příprav rozpočtu na rok 2015 zapojili! Možnost podávat návrhy budete mít opět příští rok.

Možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu cestou webových stránek využili dva občané. Protože se jedná o novinku, věřím, že příští rok využije možnost více občanů. Určitě také doladíme technické detaily jako např. možnost uvedení jména a kontaktu pro případné vysvětlení a vypořádání se s připomínkou. Vaše připomínky mají sloužit jako další zdroj informací při rozhodování o konečné podobě rozpočtu, jehož podobu mají v kompetenci zastupitelé. K návrhům tedy přidávám svůj komentář:

Navýšení položky +*

kanalizace (za pávem, smetanova) – Za Pávem – Je zpracována projektová dokumentace. Smetanova – zatím není zpracována ani projektová dokumentace (je v plánu ji zpracovat). U odkanalizování nových částí obce očekáváme vypsání dotačních titulů umožňujících spolufinancování realizace.

*Ponížení položky -*

příspěvek na provoz kina -200 – Koncepci provozování kina budeme řešit v průběhu r. 2015, proto zatím není rozumné snižovat rozpočet na provoz.

nákup služeb tel. vysílání -300 – Vzhledem k informovanosti občanů jsme pro zachování tel. vysílání Manola – komentáře a připomínky jsou vítány.

oprava ohradní zdi hřbitova -300 – Současný stav je neudržitelný, nutná oprava.

sportovní areál -50 – Není jasné o jakou položku se přesně jedná (údržba? Posilovací prvky? Zadláždění?)

2)

*Ponížení položky -*

3313 5212 Příspěvek na činnost kina 800 ZRUŠIT

– Cítíme potřebu občanů mít v Lysé kino, v částce je zahrnut i provoz letního kina. Více info výše.

6112 5023 Zastupitelstva obcí 1730

LÉPE POPSAT NEBO ZRUŠIT

– Jedná se o mzdové prostředky.

Projekty 3500

ROZPOLOŽKOVAT, POPIS POUZE V POZNÁMCVE JE NEDOSTATEČNÝ, NAVÍC SOUČET POLOŽEK V POZNÁMCE NESOUHLASÍ S ROZPOČTOVOU ČÁSTKOU

- V konečném návrhu je navýšeno na 5200 – Příprava projektů a další, jedná se o odhad cen. Je to takový balíček, ze kterého připravíme projekty, které jsou pro koalici prioritní + takové, na které budeme moci v současném volebním období získat finance z dalších zdrojů.

Revitalizace muzea B.Hrozného okna,fasáda,zahrada 13,600

OPRAVDU POTŘEBUJEME A CHCEME UDRŽOVAT TOTO MUZEUM ZA TAKOVOU CENU?

- Cítíme potřebu občanů mít a udržovat toto muzeum, důležité je zmínit, že více jak 11 mil. Kč z této částky tvoří dotace.

Členění a položky (vč. některých názvů) rozpočtu jsou určovány Vyhláškou o rozpočtové skladbě: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2002/vyhlaska-c-323-2002-sb-3461

Ing. Petr Eliška

Místostarosta
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.