+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
       
Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016, 17.2.2016,20.4.2016      
         
  údaje v tis.Kč 2.RO 3.RO rozdíl
Třída   v tis.Kč   v tis.Kč
1 Daňové příjmy 119635 119635 0
2 Nedaňové příjmy 16937 16937 0
3 Kapitálové příjmy 5000 5000 0
4 Přijaté dotace + financování 40149 40149 0
  CELKEM 181721 181721 0
         
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů      
10 Zemědělství a lesní hospodářství -641 -641 0
22 Pozemní komunikace -11004 -11004 0
23 Vodní hospodářství -1939 -1939 0
31-32 Vzdělávání -17653 -17653 0
33-34 Kultura -12600 -12738 -138
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1840 -1840 0
36 Bydlení a komunální služby -8908 -8908 0
37 Ochrana životního prostředí -14863 -14863 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7369 -7369 0
55 Požární ochrana -2337 -2337 0
61 Činnost místní správy -47117 -47117 0
63 Finanční operace -5 770 -5 770 0
  PROVOZ celkem -132 041 -132 179 -138
          
  REKAPITULACE investičních výdajů      
         
22 Pozemní komunikace vč.projektů -23 037 -23 037 0
23 Vodní hospodářství -14 897 -14 897 0
31-32 Vzdělávání -8 527 -8 527 0
33-34 Kultura -15 530 -15 530 0
36-37 Bydlení a komunální služby -26 654 -26 654 0
5512+5311 Hasiči + Městská policie -1 060 -1 060 0
61 Regionální a místní správa -266 -266 0
  INVESTICE cel. -89 971 -89 971 0
  Rekapitulace příjmů a výdajů      
  Příjmy běžného roku 181 721 181 721 0
  Zdroje z min.roku 47 245 47 245 0
  Převod do FRR -6 954 -6 816 138
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -222 012 -222 150 -138
  Rozdíl 0 0 0

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.