+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  údaje v tis.Kč 5.RO 6.RO rozdíl
Třída   v tis.Kč k 15.6.2016 13.7.2016 v tis.Kč
1 Daňové příjmy 120763 120763 0
2 Nedaňové příjmy 17021 17021 0
3 Kapitálové příjmy 5000 5000 0
4 Přijaté dotace + financování 50701 52111 1410
  CELKEM 193485 194895 1410
         
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů      
10 Zemědělství a lesní hospodářství -641 -641 0
22 Pozemní komunikace -11004 -11004 0
23 Vodní hospodářství -1939 -2550 -611
31-32 Vzdělávání -17653 -17653 0
33-34 Kultura -12388 -12388 0
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1840 -1840 0
36 Bydlení a komunální služby -10173 -10258 -85
37 Ochrana životního prostředí -14863 -14863 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7369 -7369 0
55 Požární ochrana -2257 -2257 0
61 Činnost místní správy -48574 -48574 0
63 Finanční operace -6 898 -6 898 0
  PROVOZ celkem -135 599 -136 295 -696
         
  REKAPITULACE investičních výdajů      
         
22 Pozemní komunikace vč.projektů -23 037 -23 617 -580
23 Vodní hospodářství -14 897 -15 297 -400
31-32 Vzdělávání -8 527 -8 572 -45
33-34 Kultura -15 880 -16 230 -350
36-37 Bydlení a komunální služby -29 559 -34 559 -5000
5512+5311 Hasiči + Městská policie -1 060 -1 060 0
61 Regionální a místní správa -3 007 -3 007 0
  INVESTICE cel. -95 967 -102 342 -6375
  Rekapitulace příjmů a výdajů     0
  Příjmy běžného roku 193 485 194 895 1410
  Zdroje z min.roku 47 245 47 245 0
  Splátka za Volkswagen 866 866 0
  Převod do FRR -8 298 -2 637 5661
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -231 566 -238 637 -7071
  Rozdíl 0 0 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.