+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
7.rozpočtové opatření na rok 2016
Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016, 17.2.2016,20.4.2016,11.5.2016
údaje v tis.Kč 6.RO 7.RO rozdíl
Třída 13.7.2016 30.8.2016 v tis.Kč
1 Daňové příjmy 120763 120763 0
2 Nedaňové příjmy 17021 17021 0
3 Kapitálové příjmy 5000 5000 0
4 Přijaté dotace + financování 52111 53051 940
CELKEM 194895 195835 940
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů
10 Zemědělství a lesní hospodářství -841 -841 0
22 Pozemní komunikace -11004 -11004 0
23 Vodní hospodářství -2550 -2550 0
31-32 Vzdělávání -17653 -17653 0
33-34 Kultura -12388 -12388 0
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1840 -1840 0
36 Bydlení a komunální služby -10258 -10258 0
37 Ochrana životního prostředí -14663 -14663 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7369 -7369 0
55 Požární ochrana -2257 -2257 0
61 Činnost místní správy -48574 -48574 0
63 Finanční operace -6 898 -6 898 0
PROVOZ celkem -136 295 -136 295 0
REKAPITULACE investičních výdajů
22 Pozemní komunikace vč.projektů -22 537 -22 537 0
23 Vodní hospodářství -15 297 -15 297 0
31-32 Vzdělávání -8 572 -8 572 0
33-34 Kultura -16 230 -16 230 0
36-37 Bydlení a komunální služby -34 559 -34 559 0
5512+5311 Hasiči + Městská policie -1 060 -2 200 -1140
61 Regionální a místní správa -3 007 -3 007 0
INVESTICE cel. -101 262 -102 402 -1140
Rekapitulace příjmů a výdajů
Příjmy běžného roku 194 895 195 835 940
Zdroje z min.roku 47 245 47 245 0
Splátka za Volkswagen 866 866 0
Převod do FRR -3 717 -3 517 200
Výdaje provozní a invest.běž.r. -237 557 -238 697 -1140
Rozdíl 0 0 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.