+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016

  údaje v tis.Kč Rozpočet 2016 1.RO rozdíl
Třída   v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
1 Daňové příjmy 119635 119635 0
2 Nedaňové příjmy 16927 16937 10
3 Kapitálové příjmy 5000 5000 0
4 Přijaté dotace + financování 39328 39666 338
  CELKEM 180890 181238 348
         
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů      
10 Zemědělství a lesní hospodářství -641 -641 0
22 Pozemní komunikace -13740 -15674 -1934
23 Vodní hospodářství -1439 -1939 -500
31-32 Vzdělávání -17653 -17653 0
33-34 Kultura -11726 -12100 -374
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1840 -1840 0
36 Bydlení a komunální služby -7008 -7408 -400
37 Ochrana životního prostředí -14440 -14863 -423
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7369 -7369 0
55 Požární ochrana -2337 -2337 0
61 Činnost místní správy -45827 -45907 -80
63 Finanční operace -5 770 -5 770 0
  PROVOZ celkem -129 790 -133 501 -3711
         
  REKAPITULACE investičních výdajů      
         
22 Pozemní komunikace vč.projektů -1 000 -3 717 -2717
23 Vodní hospodářství -13 900 -14 897 -997
31-32 Vzdělávání -7 830 -8 527 -697
33-34 Kultura -200 -200 0
36-37 Bydlení a komunální služby -20 357 -26 304 -5947
5512 Hasiči 0 0 0
61 Regionální a místní správa -266 -266 0
  INVESTICE cel. -43 553 -53 911 -10358
  Rekapitulace příjmů a výdajů      
  Příjmy běžného roku 180 890 181 238 348
  Zdroje z min.roku 7 000 47 245 40245
  Převod do FRR -14 547 -14 547 0
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -173 343 -187 412 -14069
  Rozdíl 0 26 524 26524
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.