+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  údaje v tis.Kč 4.RO 5.RO rozdíl
Třída   v tis.Kč 11.5.2016 v tis.Kč k 15.6.2016 v tis.Kč
1 Daňové příjmy 120763 120763 0
2 Nedaňové příjmy 17021 17021 0
3 Kapitálové příjmy 5000 5000 0
4 Přijaté dotace + financování 47625 50701 -3076
  CELKEM 190409 193485 -3076
         
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů      
10 Zemědělství a lesní hospodářství -641 -641 0
22 Pozemní komunikace -11004 -11004 0
23 Vodní hospodářství -1939 -1939 0
31-32 Vzdělávání -17653 -17653 0
33-34 Kultura -12738 -12738 0
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1840 -1840 0
36 Bydlení a komunální služby -9731 -10173 442
37 Ochrana životního prostředí -14863 -14863 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7369 -7369 0
55 Požární ochrana -2257 -2257 0
61 Činnost místní správy -47267 -48574 1307
63 Finanční operace -6 898 -6 898 0
  PROVOZ celkem -134 200 -135 949 1749
         
  REKAPITULACE investičních výdajů      
         
22 Pozemní komunikace vč.projektů -23 037 -23 037 0
23 Vodní hospodářství -14 897 -14 897 0
31-32 Vzdělávání -8 527 -8 527 0
33-34 Kultura -15 530 -15 530 0
36-37 Bydlení a komunální služby -26 654 -29 559 2905
5512+5311 Hasiči + Městská policie -1 060 -1 060 0
61 Regionální a místní správa -3 007 -3 007 0
  INVESTICE cel. -92 712 -95 617 2905
  Rekapitulace příjmů a výdajů     0
  Příjmy běžného roku 190 409 193 485 -3076
  Zdroje z min.roku 47 245 47 245 0
  Splátka za Volkswagen 711 866 155
  Převod do FRR -10 031 -8 298 -1733
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -226 912 -231 566 4654
  Rozdíl 0 0 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.