+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
8.rozpočtové opatření na rok 2016
Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016, 17.2.2016,20.4.2016,11.5.2016,30.8.2016 a 7.9.2016
údaje v tis.Kč 7.RO 8.RO rozdíl
Třída 30.8.2016 7.9.2016 v tis.Kč
1 Daňové příjmy 120763 120763 0
2 Nedaňové příjmy 17021 17021 0
3 Kapitálové příjmy 5000 5000 0
4 Přijaté dotace + financování 53051 55131 2080
CELKEM 195835 197915 2080
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů
10 Zemědělství a lesní hospodářství -641 -841 -200
22 Pozemní komunikace -11004 -11104 -100
23 Vodní hospodářství -2550 -2550 0
31-32 Vzdělávání -17653 -17703 -50
33-34 Kultura -12388 -12719 -331
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1840 -1840 0
36 Bydlení a komunální služby -10258 -10378 -120
37 Ochrana životního prostředí -14863 -14663 200
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7369 -7369 0
55 Požární ochrana -2257 -2257 0
61 Činnost místní správy -48574 -50293 -1719
63 Finanční operace -6 898 -6 898 0
PROVOZ celkem -136 295 -138 615 -2320
REKAPITULACE investičních výdajů
22 Pozemní komunikace vč.projektů -23 617 -24 155 -538
23 Vodní hospodářství -15 297 -15 297 0
31-32 Vzdělávání -8 572 -8 572 0
33-34 Kultura -16 230 -16 230 0
36-37 Bydlení a komunální služby -34 559 -35 509 -950
5512+5311 Hasiči + Městská policie -2 200 -2 200 0
61 Regionální a místní správa -3 007 -3 007 0
INVESTICE cel. -103 482 -104 970 -1488
Rekapitulace příjmů a výdajů
Příjmy běžného roku 195 835 197 915 2080
Zdroje z min.roku 47 245 47 245 0
Splátka za Volkswagen 866 866 0
Převod do FRR -2 437 -709 1728
Výdaje provozní a invest.běž.r. -239 777 -243 585 -3808
Rozdíl 0 0 0

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.