+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové   opatření 27.1.2016, 17.2.2016      
         
  údaje v tis.Kč 1.RO 2.RO rozdíl
Třída   v   tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
1 Daňové příjmy 119635 119635 0
2 Nedaňové   příjmy 16937 16937 0
3 Kapitálové   příjmy 5000 5000 0
4 Přijaté   dotace + financování 39666 40149 483
  CELKEM 181238 181721 483
         
Oddíl REKAPITULACE   provozních výdajů      
10 Zemědělství   a lesní hospodářství -641 -641 0
22 Pozemní   komunikace -15674 -11004 4670
23 Vodní   hospodářství -1939 -1939 0
31-32 Vzdělávání -17653 -17653 0
33-34 Kultura -12100 -12600 -500
41-43 Dávky   a podpory, sociální péče -1840 -1840 0
36 Bydlení   a komunální služby -7408 -8908 -1500
37 Ochrana   životního prostředí -14863 -14863 0
53 Bezpečnost   a veřejný pořádek -7369 -7369 0
55 Požární   ochrana -2337 -2337 0
61 Činnost   místní správy -45907 -47117 -1210
63 Finanční   operace -5   770 -5   770 0
  PROVOZ   celkem -133   501 -132   041 1460
         
  REKAPITULACE   investičních výdajů      
         
22 Pozemní   komunikace vč.projektů -3   717 -23   037 -19320
23 Vodní   hospodářství -14   897 -14   897 0
31-32 Vzdělávání -8   527 -8   527 0
33-34 Kultura -200 -15   530 -15330
36-37 Bydlení   a komunální služby -26   304 -26   654 -350
5512+5311 Hasiči   + Městská policie 0 -1   060 -1060
61 Regionální   a místní správa -266 -266 0
  INVESTICE   cel. -53   911 -89   971 -36060
  Rekapitulace   příjmů a výdajů     0
  Příjmy   běžného roku 181   238 181   721 483
  Zdroje   z min.roku 47   245 47   245 0
  Převod   do FRR -41   071 -6   954 34117
  Výdaje   provozní a invest.běž.r. -187   412 -222   012 -34600
  Rozdíl 0 0 0

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.