Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016, 17.2.2016,20.4.2016

         
  údaje v tis.Kč

3.RO

4.RO

rozdíl

Třída

  v tis.Kč

v tis.Kč 11.5.2016

v tis.Kč

1

Daňové příjmy

119635

120763

1128

2

Nedaňové příjmy

16937

17021

84

3

Kapitálové příjmy

5000

5000

0

4

Přijaté dotace + financování

40149

47625

7476

  CELKEM

181721

190409

8688

         
Oddíl

REKAPITULACE provozních výdajů

     
10

Zemědělství a lesní hospodářství

-641

-641

0

22

Pozemní komunikace

-11004

-11004

0

23

Vodní hospodářství

-1939

-1939

0

31-32

Vzdělávání

-17653

-17653

0

33-34

Kultura

-12738

-12738

0

41-43

Dávky a podpory, sociální péče

-1840

-1840

0

36

Bydlení a komunální služby

-8908

-9731

823

37

Ochrana životního prostředí

-14863

-14863

0

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

-7369

-7369

0

55

Požární ochrana

-2337

-2257

-80

61

Činnost místní správy

-47117

-47267

150

63

Finanční operace

-5 770

-6 898

1128

  PROVOZ celkem

-132 179

-134 200

2021

         
  REKAPITULACE investičních výdajů

     
         
22

Pozemní komunikace vč.projektů

-23 037

-23 037

0

23

Vodní hospodářství

-14 897

-14 897

0

31-32

Vzdělávání

-8 527

-8 527

0

33-34

Kultura

-15 530

-15 530

0

36-37

Bydlení a komunální služby

-26 654

-26 654

0

5512+5311

Hasiči + Městská policie

-1 060

-1 060

0

61

Regionální a místní správa

-266

-3 007

2741

  INVESTICE cel.

-89 971

-92 712

2741

  Rekapitulace příjmů a výdajů

     
  Příjmy běžného roku

181 721

190 409

8688

  Zdroje z min.roku

47 245

47 245

0

  Splátka úvěru za Volkswagen

0

711

711

  Převod do FRR

-6 816

-10 031

3215

  Výdaje provozní a invest.běž.r.

-222 150

-226 912

4762

  Rozdíl

0

0

0

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.