+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
    1.4.2015 13.5.2015
    Úprava schválená Úprava
Třída   rok 2015 rok 2015
1 Daňové příjmy 108325 108325
2 Nedaňové příjmy 17168 17168
3 Kapitálové příjmy 2400 2890
4 Přijaté dotace + financování 59260 62455
  CELKEM 187153 190838
       
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů    
10 Zemědělství a lesní hospodářství -550 -550
22 Pozemní komunikace -13390 -14223
23 Vodní hospodářství -1950 -1950
31-32 Vzdělávání -17027 -17027
33-34 Kultura -12958 -12958
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1890 -1571
36 Bydlení a komunální služby -9381 -9552
37 Ochrana životního prostředí -13730 -13730
39 Meziobecní spolupráce -617 -617
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7167 -7167
55 Požární ochrana -2160 -2160
61 Činnost místní správy -44986 -45305
63 Finanční operace -6 070 -6 070
  PROVOZ celkem -131 876 -132 880
       
  REKAPITULACE investičních výdajů    
       
22 Pozemní komunikace vč.projektů -28 928 -28 928
23 Vodní hospodářství -12 631 -12 631
31-32 Vzdělávání -16 247 -16 247
33-34 Kultura -19 460 -22 155
36-37 Bydlení a komunální služby -8 958 -8 958
53 Požární ochrana -364 -864
61 Regionální a místní správa -4 472 -4 472
  INVESTICE cel. -91 060 -94 255
  Rekapitulace příjmů a výdajů    
  Příjmy běžného roku 187 153 190 838
  Zdroje z min.roku 35 783 36 297
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -222 936 -227 135
  Rozdíl 0 0

údaje v tis.Kč
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.