+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  6.rozpočtové opatření ZM dne 4.11.2015        
           
           
    údaje v tis.Kč 5.rozpočtové opatření 6.rozpočtové opatření rozdíl
  Třída   2015 ze dne 4.11.2015 6.RO+5.RO
  1 Daňové příjmy 108325 108325 0
  2 Nedaňové příjmy 17497 17497 0
  3 Kapitálové příjmy 2925 2925 0
  4 Přijaté dotace + financování 75810 75793 -17
    CELKEM 204557 204540 -17
           
  Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů      
  10 Zemědělství a lesní hospodářství -626 -626 0
  22 Pozemní komunikace -14223 -14223 0
  23 Vodní hospodářství -2450 -2450 0
  31-32 Vzdělávání -16925 -16925 0
  33-34 Kultura -13514 -13735 -221
  41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1571 -1571 0
  36 Bydlení a komunální služby -10047 -10047 0
  37 Ochrana životního prostředí -13750 -13750 0
  39 Meziobecní spolupráce -617 -617 0
  53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7167 -7167 0
  55 Požární ochrana -2329 -2329 0
  61 Činnost místní správy -47711 -48161 -450
  63 Finanční operace -6 070 -6 070 0
    PROVOZ celkem -137 000 -137 671 -671
           
    REKAPITULACE investičních výdajů      
           
  22 Pozemní komunikace vč.projektů -31 498 -24 457 7041
  23 Vodní hospodářství -9 741 -10 491 -750
  31-32 Vzdělávání -21 461 -22 761 -1300
  33-34 Kultura -24 470 -24 470 0
  36-37 Bydlení a komunální služby -9 348 -12 348 -3000
  53 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 -400 -400
  55 Požární ochrana -864 -864 0
  61 Regionální a místní správa -4 472 -5 375 -903
    INVESTICE cel. -101 854 -101 166 688
    Rekapitulace příjmů a výdajů      
    Příjmy běžného roku 204 557 204 540 -17
    Zdroje z min.roku 36 297 36 297 0
    Převod do FRR 2 000 2 000 0
    Výdaje provozní a invest.běž.r. -238 854 -238 837 17
    Rozdíl 0 0 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.