+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  údaje v tis.Kč 6.rozpočtové opatření 7.rozpočtové opatření rozdíl
Třída   ze dne 4.11.2015 ze dne 16.12.2015 7.RO-6.RO
1 Daňové příjmy 108325 108325 0
2 Nedaňové příjmy 17497 18018 521
3 Kapitálové příjmy 2925 2925 0
4 Přijaté dotace + financování 75793 77231 1438
  CELKEM 204540 206499 1959
         
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů      
10 Zemědělství a lesní hospodářství -626 -669 -43
22 Pozemní komunikace -14223 -14223 0
23 Vodní hospodářství -2450 -2450 0
31-32 Vzdělávání -16925 -17381 -456
33-34 Kultura -13735 -14385 -650
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1571 -1890 -319
36 Bydlení a komunální služby -10047 -10498 -451
37 Ochrana životního prostředí -13750 -13750 0
39 Meziobecní spolupráce -617 -1138 -521
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7167 -7167 0
55 Požární ochrana -2329 -2449 -120
61 Činnost místní správy -48161 -48007 154
63 Finanční operace -6 070 -6 070 0
  PROVOZ celkem -137 671 -140 077 -2406
         
  REKAPITULACE investičních výdajů      
         
22 Pozemní komunikace vč.projektů -24 457 -24 457 0
23 Vodní hospodářství -10 491 -9 641 850
31-32 Vzdělávání -22 761 -23 261 -500
33-34 Kultura -24 470 -24 470 0
36-37 Bydlení a komunální služby -12 348 -12 348 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -400 -400 0
55 Požární ochrana -864 -767 97
61 Regionální a místní správa -5 375 -5 375 0
  INVESTICE cel. -101 166 -100 719 447
  Rekapitulace příjmů a výdajů     0
  Příjmy běžného roku 204 540 206 499 1959
  Zdroje z min.roku 36 297 36 297 0
  Převod do FRR 2 000 2 000 0
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -238 837 -240 796 -1959
  Rozdíl 0 0 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.