+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Rozpočet a 1.rozpočtové opatření Města Lysá nad Labem 2015

  Text   18.2.2015
  údaje v tis.Kč Rozpočet 1. úprava
Třída   rok 2015 rok 2015
1 Daňové příjmy 108325 108325
2 Nedaňové příjmy 16665 16685
3 Kapitálové příjmy 2400 2400
4 Přijaté dotace + financování 49744 49987
  CELKEM 177134 177397
       
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů    
10 Zemědělství a lesní hospodářství -580 -580
22 Pozemní komunikace -13700 -13390
23 Vodní hospodářství -2100 -2100
31-32 Vzdělávání -17111 -17227
33-34 Kultura -10810 -10918
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1860 -1860
36 Bydlení a komunální služby -9223 -9293
37 Ochrana životního prostředí -13730 -13730
39 Meziobecní spolupráce 0 -134
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7167 -7167
55 Požární ochrana -2060 -2060
61 Činnost místní správy -43681 -44348
63 Finanční operace -6 070 -6 070
  PROVOZ celkem -128 092 -128 877
       
  REKAPITULACE investičních výdajů    
       
22 Pozemní komunikace vč.projektů -12 900 -28 928
23 Vodní hospodářství -5 000 -12 631
31-32 Vzdělávání -9 810 -11 990
33-34 Kultura -15 810 -16 960
36-37 Bydlení a komunální služby -6 050 -8 958
53 Požární ochrana 0 -364
61 Regionální a místní správa -4 472 -4 472
  INVESTICE cel. -54 042 -84 303
  Rekapitulace příjmů a výdajů    
  Příjmy běžného roku 177 134 177 397
  Zdroje z min.roku 5 000 35 783
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -182 134 -213 180
  Rozdíl 0 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.