+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  údaje v tis.Kč 4.rozpočtové opatření 5.rozpočtové opatření rozdíl
Třída   2015 2015 5.RO-4.RO
1 Daňové příjmy 108325 108325 0
2 Nedaňové příjmy 17406 17497 91
3 Kapitálové příjmy 2925 2925 0
4 Přijaté dotace + financování 73113 75810 2697
  CELKEM 201769 204557 2788
         
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů      
10 Zemědělství a lesní hospodářství -588 -626 -38
22 Pozemní komunikace -14223 -14223 0
23 Vodní hospodářství -1950 -2450 -500
31-32 Vzdělávání -16925 -16925 0
33-34 Kultura -13457 -13514 -57
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1571 -1571 0
36 Bydlení a komunální služby -9803 -10047 -244
37 Ochrana životního prostředí -13750 -13750 0
39 Meziobecní spolupráce -617 -617 0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7167 -7167 0
55 Požární ochrana -2250 -2329 -79
61 Činnost místní správy -45341 -47711 -2370
63 Finanční operace -6 070 -6 070 0
  PROVOZ celkem -133 712 -137 000 -3288
         
  REKAPITULACE investičních výdajů      
         
22 Pozemní komunikace vč.projektů -31 868 -31 498 370
23 Vodní hospodářství -10 631 -9 741 890
31-32 Vzdělávání -21 091 -21 461 -370
33-34 Kultura -24 470 -24 470 0
36-37 Bydlení a komunální služby -8 958 -9 348 -390
53 Požární ochrana -864 -864 0
61 Regionální a místní správa -4 472 -4 472 0
  INVESTICE cel. -102 354 -101 854 500
  Rekapitulace příjmů a výdajů      
  Příjmy běžného roku 201 769 204 557 2788
  Zdroje z min.roku 36 297 36 297 0
  Převod do FRR 2 000 2 000 0
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -236 066 -238 854 -2788
  Rozdíl 0 0 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.