+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

1. a 2.rozpočtové opatření Města Lysá nad Labem 2015

  Text 18.2.2015 1.4.2015
  údaje v tis.Kč Úprava schválená ZM Úprava schválená ZM
Třída   rok 2015 rok 2015
1 Daňové příjmy 108325 108325
2 Nedaňové příjmy 16685 17168
3 Kapitálové příjmy 2400 2400
4 Přijaté dotace + financování 49987 59260
  CELKEM 177397 187153
       
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů    
10 Zemědělství a lesní hospodářství -580 -550
22 Pozemní komunikace -13390 -13390
23 Vodní hospodářství -2100 -1950
31-32 Vzdělávání -17227 -17227
33-34 Kultura -10918 -12958
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1860 -1890
36 Bydlení a komunální služby -9293 -9381
37 Ochrana životního prostředí -13730 -13730
39 Meziobecní spolupráce -134 -617
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7167 -7167
55 Požární ochrana -2060 -2160
61 Činnost místní správy -44348 -44986
63 Finanční operace -6 070 -6 070
  PROVOZ celkem -128 877 -132 076
       
  REKAPITULACE investičních výdajů    
       
22 Pozemní komunikace vč.projektů -28 928 -28 928
23 Vodní hospodářství -12 631 -12 631
31-32 Vzdělávání -11 990 -16 047
33-34 Kultura -16 960 -19 460
36-37 Bydlení a komunální služby -8 958 -8 958
53 Požární ochrana -364 -364
61 Regionální a místní správa -4 472 -4 472
  INVESTICE cel. -84 303 -90 860
  Rekapitulace příjmů a výdajů    
  Příjmy běžného roku 177 397 187 153
  Zdroje z min.roku 35 783 35 783
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -213 180 -222 936
  Rozdíl 0 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.