+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
    ZM 13.5.2015 ZM 24.6.2015  
    3.rozpočtové opatření 4.rozpočtové opatření rozdíl
Třída   rok 2015 2015 4.RO-3.RO
1 Daňové příjmy 108325 108325 0,0
2 Nedaňové příjmy 17168 17406 238,0
3 Kapitálové příjmy 2890 2925 35,0
4 Přijaté dotace + financování 62455 73113 10658,0
  CELKEM 190838 201769 10931,0
         
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů      
         
10 Zemědělství a lesní hospodářství -550 -588 -38,0
22 Pozemní komunikace -14223 -14223 0,0
23 Vodní hospodářství -1950 -1950 0,0
31-32 Vzdělávání -17007 -16996 11,0
33-34 Kultura -12958 -13357 -399,0
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1571 -1571 0,0
36 Bydlení a komunální služby -9552 -9803 -251,0
37 Ochrana životního prostředí -13730 -13750 -20,0
39 Meziobecní spolupráce -617 -617 0,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7167 -7167 0,0
55 Požární ochrana -2160 -2250 -90,0
61 Činnost místní správy -45305 -45341 -36,0
63 Finanční operace -6 070 -6 070 0,0
  PROVOZ celkem -132 860 -133 683 -823,0
         
  REKAPITULACE investičních výdajů      
         
22 Pozemní komunikace vč.projektů -28 928 -31 868 -2940,0
23 Vodní hospodářství -12 631 -10 631 2000,0
31-32 Vzdělávání -16 267 -21 020 -4753,0
33-34 Kultura -22 155 -24 570 -2415,0
36-37 Bydlení a komunální služby -8 958 -8 958 0,0
53 Požární ochrana -864 -864 0,0
61 Regionální a místní správa -4 472 -4 472 0,0
  INVESTICE cel. -94 275 -102 383 -8108,0

Rekapitulace příjmů a výdajů      
Příjmy běžného roku 190 838 201 769 10931,0
Zdroje z min.roku 36 297 36 297 0,0
Převod do FRR 0 2 000 -2000,0
Výdaje provozní a invest.běž.r. -227 135 -236 066 -8931,0
Rozdíl 0 0 0

údaje jsou uváděny v tis.Kč
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.