+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  údaje v tis.Kč Rozpočet 2016
Třída   v tis.Kč
1 Daňové příjmy 119635
2 Nedaňové příjmy 16927
3 Kapitálové příjmy 5000
4 Přijaté dotace + financování 39328
  CELKEM 180890
     
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů  
10 Zemědělství a lesní hospodářství -641
22 Pozemní komunikace -13740
23 Vodní hospodářství -1439
31-32 Vzdělávání -17653
33-34 Kultura -11726
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1840
36 Bydlení a komunální služby -7008
37 Ochrana životního prostředí -14440
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7369
55 Požární ochrana -2337
61 Činnost místní správy -45827
63 Finanční operace -5 770
  PROVOZ celkem -129 790
     
  REKAPITULACE investičních výdajů  
     
22 Pozemní komunikace vč.projektů -1 000
23 Vodní hospodářství -13 900
31-32 Vzdělávání -7 830
33-34 Kultura -200
36-37 Bydlení a komunální služby -20 357
61 Regionální a místní správa -266
  INVESTICE cel. -43 553
  Rekapitulace příjmů a výdajů  
  Příjmy běžného roku 180 890
  Zdroje z min.roku 7 000
  Převod do FRR -14 547
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -173 343
  Rozdíl 0
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.