+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2015

Třída  Text údaje v tis.Kč
1 Daňové příjmy 108325
2 Nedaňové příjmy 16665
3 Kapitálové příjmy 2400
4 Přijaté dotace + financování 49744
  CELKEM 177134
     
Oddíl REKAPITULACE provozních výdajů  
10 Zemědělství a lesní hospodářství -580
22 Pozemní komunikace -13700
23 Vodní hospodářství -2100
31-32 Vzdělávání -17111
33-34 Kultura -10810
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1860
36 Bydlení a komunální služby -9223
37 Ochrana životního prostředí -13730
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7167
55 Požární ochrana -2060
61 Činnost místní správy -43681
63 Finanční operace -6 070
  PROVOZ celkem -128 092
     
  REKAPITULACE investičních výdajů  
     
22 Pozemní komunikace vč.projektů -12 900
23 Vodní hospodářství -5 000
31-32 Vzdělávání -9 810
33-34 Kultura -15 810
36-37 Bydlení a komunální služby -6 050
61 Regionální a místní správa -4 472
  INVESTICE cel. -54 042
  Rekapitulace příjmů a výdajů  
  Příjmy běžného roku 177 134
  Zdroje z min.roku 5 000
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -182 134
  Rozdíl 0

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.