+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2014, schválen ZM dne 18.12.2013

  

Třída

Text

údaje v tis.Kč

1 Daňové příjmy 104185
2 Nedaňové příjmy 11415
3 Kapitálové příjmy 6095
4 Přijaté dotace + financování 50570
  CELKEM 172265
     

Oddíl

REKAPITULACE provozních výdajů

 

10 Zemědělství a lesní hospodářství -580
22 Pozemní komunikace -13060
23 Vodní hospodářství -1700
31-32 Vzdělávání -19743
33-34 Kultura -9566
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1820
36 Bydlení a komunální služby -7610
37 Ochrana životního prostředí -13780
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7162
55 Požární ochrana -2060
61 Činnost místní správy -41841
63 Finanční operace -6 260
  PROVOZ celkem -125 182
     

 

REKAPITULACE investičních výdajů

 

22 Pozemní komunikace -22 700
23 Vodní hospodářství -17 150
31-32 Vzdělávání -9 120
33-34 Kultura -5 250
36-37 Bydlení a komunální služby -6 308
53 Městská policie -400
55 Požární ochrana -500
61 Regionální a místní správa -200
  INVESTICE cel. -61 628
     

 

Rekapitulace příjmů a výdajů

 

  Příjmy běžného roku 172 265
  Zdroje z min.roku 16 000
  Úvěr s revolvingem 0
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -186 810
  Splátka úvěru MŠ Pampeliška -1 455
  Splátka úvěru na dotace 0
  Rozdíl 0

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.