+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Rozpočet 2013
schváleno v RM 11.12.2012, schválen ZM 19.12.2012

Třída

Text

Rozpočet údaje v tis.Kč

1 Daňové příjmy 97823
2 Nedaňové příjmy 9173
3 Kapitálové příjmy 4745
  Přijaté dotace + financování 61903
  CELKEM 173644

Oddíl

REKAPITULACE provozních výdajů

 Rozpočet

10 Zemědělství a lesní hospodářství -530
22 Pozemní komunikace -8868
23 Vodní hospodářství -800
31-32 Vzdělávání -15679
33-34 Kultura -8547
41-43 Dávky a podpory, sociální péče -1815
36 Bydlení a komunální služby -6673
37 Ochrana životního prostředí -13220
53 Bezpečnost a veřejný pořádek -7362
55 Požární ochrana -2060
61 Činnost místní správy -36679
63 Finanční operace -6666
  PROVOZ celkem -108899
     
 

REKAPITULACE investičních výdajů

 
22 Pozemní komunikace -13340
23 Vodní hospodářství -13480
31-32 Vzdělávání -5485
33-34 Kultura -18200
36-37 Bydlení a komunální služby -4119
61 Regionální a místní správa -330
  INVESTICE cel. -54954
 

Rekapitulace příjmů a výdajů

 
  Příjmy běžného roku 173644
  Zdroje z min.roku 1000
  Přijetí nového úvěru na investice 7000
  Výdaje provozní a invest.běž.r. -163853
  Splátka úvěru MŠ Pampeliška -2791
  Splátka úvěru dotace -15000
  Rozdíl 0

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.