+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Centrální registr smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) .
Smlouvy uzavřené městem od 1.7.2016, u nichž je dána zákonná povinnost uveřejnění, lze nalézt v centrálním registru smluv.

Místní registr smluv

Město Lysá nad Labem zveřejňuje veškeré smlouvy od 01.01.2015. Smlouvy se zveřejňují v plném rozsahu, včetně příloh a dodatků. Zveřejnění nepodléhají smlouvy, které byly k 31.12.2014 ukončeny uplynutím lhůty nebo splněním předmětu smlouvy.