+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení č. 504

Rada města

volí

ověřovatele zápisu dne 21.09.2021 Mgr. Havelku J. a pí Fischerovou R.

Usnesení č. 505

Rada města

schvaluje

program jednání dne 21.09.2021.

Usnesení č. 506

Rada města

schvaluje

uzavření dohody s firmou POHL cz, a.s., IČ: 25606468, se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, ve věci dříve uzavřené Smlouvy o dílo č. 2021-120/OMI ze dne 12.04.2021, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM“.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.