+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení č. 102

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu pí Fischerovou R. a pí Ing. Chudobovou K.

Usnesení č. 103

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání dne 18.02.2019.

Usnesení č. 104

Rada města

o d v o l á v á

pana Bc. Aleše Zounu z funkce vedoucího stavebního úřadu ve zkušební lhůtě. Termín odvolání je určen datem doručení oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.