+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení č. 758

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 23.11.2018 pí Ing. Chudobovou K. a p. Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 759

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 23.11.2018.

Usnesení č. 760

Rada města

s c h v a l u j e

návrh rozpočtu na r. 2019 a předkládá ZM dne 12.12.2018 ke schválení.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.