+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Usnesení č. 528

Rada města

v o l í

ověřovatele zápisu RM dne 20. 07. 2018 p. Robeše M. a p. Buriana J.

Usnesení č. 529

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 20. 07. 2018.

Usnesení č. 530

Rada města

b e r e n a  v ě d o m í

informaci, že se firma KOVTEC od 01.07. 2018 stala plátcem DPH.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.