+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Usnesení z jednání RM dne 04. 04. 2018.
Usnesení č. 256
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 04. 04. 2018 p. Krumpholce J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 257
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 04. 04. 2018.

Usnesení č. 258
Rada města

s c h v a l u j e
na základě požadavku občanů Litole na zajištění služeb pošty po uzavření nadjezdu otevření detašovaného pracoviště České pošty, s. p., Výdejního místa II Lysá nad Labem – Litol, v budově v majetku města, č. p. 5 Jiráskova ulice, a uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., č. 2018/03550, Smlouvy o prodeji poštovních cenin č. 2018/03761, a Rámcové smlouvy o prodeji povinného sortimentu č. 2018/03763.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.