+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Usnesení ze 7. jednání RM dne 23.08.2016

Usnesení č. 143
Rada města

I. p ř i j í m á
doručenou cenovou nabídku na akci: „Dodávka modulární dráhy pumptrack“ od firmy Way to Nature,s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 70300 Ostrava – Vítkovice,

II. s c h v a l u j e
výběr cenové nabídky, kterou podala firma Way to Nature, s. r. o., Svatoplukova 1222/24, 70300 Ostrava – Vítkovice, za celkovou cenu 569.789 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města Lysá n. L. uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.