+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Usnesení z RM dne 09.08.2016.
Usnesení č. 142
Rada města

I. r u š í
výběrové řízení na dodavatele modulární dráhy pumptrack v Lysé nad Labem,

II. o d s t u p u j e
od smlouvy o dílo č. 2016-0457/KÚ na dodávku modulární dráhy uzavřené s firmou Way to Nuture, s. r. o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice,

III. s o u h l a s í
s vypsáním nového výběrového řízení na dodavatele modulární dráhy pumptrack v Lysé nad Labem za stejných podmínek pro hodnocení nabídek jaké byly stanoveny v předchozí výzvě. Ve výzvě bude upravena předpokládaná hodnota veřejné zakázky na částku, která byla uvedena v žádosti o dotaci.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.