+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
U s n e s e n í
ze 4. mimořádného jednání RM dne 28.07.2015

Usnesení č. 572
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na akci „Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem“ s firmou RYBÁŘ stavební, s. r. o., se sídlem náměstí Míru 50, 276 01 Mělník, za celkovou cenu bez DPH ve výši 5.354.324,10 Kč a termínem předání hotového díla bez vad a nedodělků dne 25.10.2015.

Usnesení č. 573
Rada města

p ř i j í m á
doručenou cenovou nabídku na Vnitřní vybavení muzea Bedřicha Hrozného Dodávka elektrotechniky od firmy 1) LUCO Zbyněk Konečný, Stržiště 761, 289 22 Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.