+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Přítomni:, Mgr. Lukáš Buk, DiS., Mgr. Vendula Buková, Ing. Miloš Dvořák, Dana Krupičková, Mgr. Iva Pospíchalová, Ing. Pavla Strnadová, Martina Šlingerová 

Omluveni: Mgr. Štěpánka Vošická, Mgr. Petra Součková, Veronika Mazáčková, Jana
Králová

Aktuální stav: 12 (činnost ukončily pí. Chudobová, pí. Černá, sl. Čáslavská)

Program:

1.Prezence, schválení programu
Jednomyslné odsouhlasení navrženého programu.

2.Personální změny ve stravovací komisi (dále SK)
Členka SK paní Jana Králová opouští místo vedoucí stravování v MŠ Dráček, čímž končí její
členství v komisi.

3.Zhodnocení práce SK
Projednávání tohoto bodu programu bylo poněkud rozpačité. SK zpracovala přehled připomínkovaných témat, která jsou uvedena v zápisech ze všech jednání SK od 30.11.2015 do 6.4.2017. Vesměs se všechna témata týkají vývařovny a výdejen společnosti Scolarest. Za ZŠ bylo připomínkováno 16 témat a za MŠ stejný počet. Tím, že jsou některá témata zmíněna opakovaně, třeba i 9x (tj. na každém jednání SK), je zřejmé, že ani opakované připomínkovaní a žádost o změnu vždy k trvalé změně nevedou (např. nutričně vyvážená jídla či velké kusy v MŠ). Některé podněty nelze za stávajících podmínek vyřešit (např. neúnosné fronty u výdeje jídel). SK na druhou stranu těší, že se přeci jen něco vyřešit daří (např. nové toalety). Podrobnější zpracování probíraných témat je v příloze tohoto dokumentu.

Hodnocení práce a vlivu SK na stav a změnu stravování se bude zevrubně diskutovat na
příštím jednání.

4. Internetové stránky města
Na internetových stránkách města chybí zápisy z jednání SK. Z dosavadních 9 jednání jsou tam pouze zápisy z 30.11.2015, 25.1.2016, 16.5.2016, 6.4.2017. Předseda SK požádal p. Dvořáka, aby na zveřejnění zápisů dohlédl.

5. Termín příští schůze
Příští: 9.11.2017 8.6.2017 v 17h v jídelně Scolarest.

Zapsala: Vendula Buková
V Lysé n. L. dne 15.6.2017

PŘÍLOHA

Scolarest - hodnocení dosavadní činnosti. Zdroj: 8 zápisů jednání SK.

Oblasti požadavků a připomínek dle zápisů z jednání SK
Méně solit 1, 1, 1, 1, 1, 5x
Nové toalety 1, 1, 1, 1, 1, 5x
Konkrétní složení jídel v j.lístku 1, 1, 1, 1, 4x
Neúnosné fronty v jídelně – 1, 1, 1, 1, 4x
Nutričně nevyvážení jídla – 1, 1, 1, 3x
Možnost znát smlouvu města se spol.Scolarest 1, 1, 1, 3x
Nepříjemný personál – 1, 1, 1, 3x
1 jídlo bezmasé 1, 1, 2x
Schéma 1masité, 1 polomasité, 1 bezmasé 1, 1, 2x
Nelákavá chuť „zdravých jídel“ 1, 1, 2x 
Připálené jídlo – 1, 1x
Pestřejší zeleninová přízdoba – 1, 1x
Menší kelímky na salát 1, 1x
Dětská židlička 1, 1x
 
Specifické požadavky MŠ
Velké kusy 1,1,1,1,1,1,1,1,1 9x
( zele. a br. 7, masa 1, noky 1)
příliš slané jídlo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7x
Nevhodná kombinace jídel 1, 1, 1, 1, 4x
Tvrdé luštěniny 1, 1, 1, 3x
Neadekvátní ochucení 1, 1, 1, 3x
Tvorba jídelníčku ve spolupráci s MŠ 1, 1, 2x
Přeslazené sladké jídlo 1, 1, 2x
Nedostatek pestrosti stravy 1, 1, 2x
Nepoužívat plísňové sýry 1, 1, 2x
Nepoužívat houby 1, 1, 2x
Výstupní kontrola 1, 1x
Stabilní tým pro přípravu jídel do MŠ 1, 1x
Tuhé maso 1, 1x
Nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny ke svačinám 1, 1x
Připálené jídlo 1, 1x
Nedostatečná teplota jídla 1, 1x
 
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.