+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Jednání probíhalo 06.04.2017 od 17 hodin ve školní jídelně Scolarest

Přítomni:, Mgr. Lukáš Buk, DiS., Mgr. Vendula Buková, Bc. Jaroslava Černá, Dana Krupičková, Mgr. Jitka Sedláčková, Mgr. Petra Součková, Mgr. Štěpánka Vošická
Omluveni: Ing. Miloš Dvořák, Mgr. Iva Pospíchalová, Jana Stankieviczová, Ing. Strnadová Pavla
Hosté: Milena Šafaříková za společnost Scolarest

Program:
1. Prezence, schválení programu
Jednomyslné odsouhlasení navrženého programu.

2. Personální změny ve stravovací komisi (dále SK)
Představena paní Dana Krupičková, nová vedoucí jídelny Scolarest.

Paní Jaroslava Černá
, zástupkyně za MŠ Mašinka, oznámila, že ze své funkce odstupuje.
Uvedla následující důvody.

Ve vzniku SK spatřovala nový způsob komunikace. V členství zástupců za všechny stravované subjekty v Lysé se rýsoval objektivní pohled. Očekávala, že činnost SK přinese změny k lepšímu ve věci stravování v mateřských školách Mašinka i Pampeliška. K ničemu takovému však ani po téměř 2 letech aktivní činnosti SK nedošlo. I přes velké snahy SK problémy v mateřských školách neřeší – za stávajícího stavu vyřešit nemůže. Problémy jsou stále a víceméně beze změny. Bude je tedy řešit nadále ale už jen ze své pozice ředitelky, tedy komunikací mezi vedením MŠ, vedením města a vedením fy Scolarest. Pro ilustraci spolupráce s fy Scolarest uvedla události posledního měsíce, kdy kuchyňky v MŠ Mašinka navštívily paní Krupičková s paní Šafaříkovou. Bez předběžné domluvy s ředitelkou byla vykonána krátká návštěva (15min) výdejních prostor v MŠ. Ze strany fy Scolarest následovala plejáda ukvapených opatření a od boku střílených řešení, která s ředitelkou nebyla nijak konzultována. Takto vypadající spolupráci označila jako zcela nevyhovující.

Paní Černá dále poděkovala všem, kteří společně usilovali o změny a věnovali svůj čas a energii při všech dosavadních jednáních.
Dále uvedla, že oslovila pomocí komunikačního portálu fungujícího v mateřské škole všech 78 rodičů a nikdo nemá o členství v komisi zájem.

Pan Buk poděkoval pí. Černé za spolupráci.

Paní Jitka Sedláčková informovala, že nastupuje na mateřskou dovolenou a místo ní je navržená paní Martina Šlingerová.

3. Dotazy a připomínky veřejnosti, degustace

 • pochvala za poslední br. kaši. – nebyla nakyslá.

 • polévky jsou poslední dobou velmi chutné.

 • tip - místo vitríny s ukázkovými porcemi instalovat monitory, kde by se jídla promítala.

Paní Šafaříková nabízí, že pořídí ještě jednu vitrínu, aby vše veškeré porce byly ve výšce očí,
ne u země, ne nahoře. Jídlo téměř na zemi, jak je to nyní, jí také nepřijde šťastné řešení.
 • u slánek v jídelně odpadávají víčka

 • vstřícný personál – ano i ne. Někteří si personál chválí, jiní s přístupem nejsou spokojeni.

 • problémy a stížnosti žáků z 1.stupně ZŠ je ideální řešit přes doprovázející družinářku či paní učitelku – ta je následně řeší s paní pokladní či vedoucí ŠJ. Nedoporučuje se je řešit s kuchařkami. Časté jsou případy, že dojde voda na pití. Pokud to dítě zjistí, ať informuje učitelku nebo zmíněný personál Scolarestu. To samé například pokud se strávníkovi zdá, že obdržel malou porci oběda – lze převážit u paní pokladní. Pokud dítě není nasycené, může si jít přidat. Kromě masa se přidává vše.

 • 2.3. před 13,30 výběr pouze ze dvou jídel, jindy jen 1 jídlo. Paní Šafaříková uvedla, že byla přijata opatření k řešení. Také zmínila možnost rezervace jídel dopředu.

 • dotaz na školní program – vysvětlení – školní program doplňuje spotřební koš (pro ZŠ) a je jeho součástí tak, aby byl spotř. koš pokrytý. Školní program je program fy Scolarest a je hrazen z peněz fy Scolarest, uvedla paní Šafaříková.

 • Mají děti nárok na školní program, pokud si nevezmou oběd? Ne, nemají, jde o nedílnou součást oběda.

 • bezlepková dieta – do ZŠ bude přijat 100% celiak – bude nějaké řešení? V takovém případě má rodič přijít za vedoucí ŠJ a domluvit se s ní. S sebou potřebuje potvrzení od dětského lékaře.

 • připomínky k nevhodnému chování dětí ve školní jídelně – apelovat na pedagogy, aby na nevhodně se chovající děti reagovali, dále by bylo dobré, aby všichni zúčastnění dbali na kulturu společného stolování. Mít to na paměti a v praxi prosazovat. K řešení tohoto problému by se měly aktivně stavět obě základní školy (projednání na poradách apod.).

 • související dotaz – mohl by dozor občas chodit i na WC? Dle fy Scolarest ano.

 • Lze dětem rozdělit polední menu na polévku a hlavní jídlo? Ne, nelze rozdělit, je to dáno vyhláškou č.107/2005Sb. Jde o polední menu. Pokud si dítě dá hlavní jídlo, zaplatí automaticky i polévku bez ohledu na to, jestli si ji vzalo. Pokud si dítě dá jen polévku, zaplatí jen polévku.

 • prosba o podrobnější popis složení jídla v jídelníčku, např. Štěpánská (vejce, slanina)

MŠ Čtyřlístek
 • degustace – pozitivní zjištění, že polévky vůbec nezahušťují moukou, ale např. rozvařenou luštěninou. Další chod – losos v těstíčku + čalamáda – čalamáda jemná pro děti. Vše bez výhrad.

MŠ Pampeliška
 • prosí spíše o drobné noky v polévce, ne jeden velký nok na jednu porci. Děti s jeho konzumací mají problém (polévka z 5.4. ).

 • V týdnu 27.-31.3. 2017 - 5x za týden masitý pokrm převážně z vepřového masa. Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví, dokument, který dle svých slov fy Scolarest respektuje, doporučuje vepřové maso max. 4x/měsíc.

MŠ Mašinka
 • degustace – „cucky“ mouky v polévkách.

 • Sterilovaná červená řepa – je na děti velmi kyselá. Školkami dlouhodobě připomínkováno, bez odezvy. MŠ Mašinka opakovaně žádá o nákup tohoto produktu od jiného výrobce; změnit tento produkt za méně kyselý.

 • Přesolený kuřecí plátek (13.2.), velmi tuhé luštěniny (v polévkách opakovaně), zeleninové placičky rozpatlané konzistence (23.2.).

4. Řešení problémů / připomínek z posledního jednání

Přílišná slanost jídel. Mletá masa jsou stále dost slaná.

V souvislosti s výše zmíněným přesoleným kuřecím plátkem byl vznesen dotaz, jestli fy. Scolarest bere předsolené polotovary. Zástupkyně odpověděly, že ne.

Toalety v jídelně. Stále řešené téma a požadavky na přestavbu toalet – pan Dvořák informoval, že je plánovaná přístavba a pokud zbydou peníze, budou nové WC.

5. Stravování v MŠ

Řešeno výše.

Paní Černá navrhuje, aby si Scolarest zjišťoval sám ze své iniciativy aktuální počty dětí v MŠ ve dnech, kdy jsou ve školách prázdniny. MŠ předběžně zjišťují počty dětí, které přijdou v těchto dnech do MŠ, a tak je možné pružně reagovat v čemkoliv – příprava počtu porcí, volba druhu jídla, personální zajištění atd.

6.Termín dalšího jednání

8.6.2017 v 17h v jídelně Scolarest.

Zapsala: Vendula Buková
V Lysé n. L. dne 25.4.2017
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.