+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Mgr. Lukáš Buk, Jana Stankieviczová, Mgr. Iva Pospíchalová, Veronika Mazáčková, Mgr. Vendula Buková, Bc. Jaroslava Černá, Ing. Caroline Chudobová, Mgr. Magdaléna Hladíková, Ing. Miloš Dvořák, Tereza Čáslavská, Mgr. Štěpánka Vošická, Jana Blažková

Omluveni: Mgr. Jolana Rudolfová, Mgr. Petra Kubalová, Jana Králová

Hosté: Milena Šafaříková za Scolarest

1. Prezence, schválení programu

2. Zhodnocení práce stravovací komise od posledního jednání

Průkazy členů komise budou postupně předány.

Email kst-at/mestolysamalinkatečkacz funguje bez problému.

Ing. Miloš Dvořák informoval komisi o kvalitě pitné vody a o fungování ionexových filtrů. Voda je v pořádku, hodnoty jsou v normě.

3. Nahlédnutí do smlouvy firmy Scolarest a města Lysá n. L.

Pan tajemník Dvořák předložil komisi smlouvu a přečetl některé body. Z částečné prezentace smlouvy členům komise nebylo možné postihnout všechna ujednání uvedená ve smlouvě a tím získat celkový přehled nastavení poskytovaných služeb.

Smlouva se Scolarestem není zveřejněná na internetových stránkách města, protože s tím Scolarest nesouhlasil. Pokud by do smlouvy někdo chtěl nahlédnout, může se osobně obrátit na pana tajemníka nebo si ji lze vyžádat na městském úřadě v Lysé nad Labem.

4. Degustace

Zástupci ZŠ JAK degustace v jídelně Scolarest - proběhla v pořádku.

Zástupkyně MŠ Mašinka a MŠ Pampeliška opět připomínkovaly jídlo z jídelny Scolarest. Mezi výhrady patřila slanost polévek, cibule jako nadbytečná přízdoba (smažená cibulka s tukem servírovaná na luštěninová jídla, bramborové špalíčky a halušky), velké kusy brambor - kdy není zohledněno servírování dětem předškolního věku, tvrdší a celé luštěniny - možnost mixování, dále velké kusy cibule v pomazánkách. Kvůli výše zmíněnému většina dětí odmítá jíst celé jídlo.

Velikost a tvar brambor jsou dané tím, že brambory jsou do Scolarestu dodávány již takto nakrájené, uvařené a vakuované. Paní Šafaříková slíbila, že se zamyslí nad možností jak řešit velikost servírovaných brambor, které se dětem v MŠ nevejdou na lžíce ani do úst.

Poznámka k salátovému bufetu – jestli by mohl Scolarest zajistit menší kelímky, protože děti si nabírají velké porce a saláty se zbytečně vyhazují. Scolarest vzal toto na vědomí.

V jídelně MŠ Čtyřlístek proběhla degustace i od zástupců z MŠ Mašinka i od zástupců z MŠ Čtyřlístek - celková spokojenost.

Paní Mazáčková a paní Králová provedly degustaci ve Scolarestu - výdejna Litol – všechno v pořádku. I zástupci pedagogického sboru ZŠ T.G.Masaryka v Litoli pozitivně hodnotí změny v chuti jídel.

Požadavek na konkrétnější složení jídel - v příloze u jídelníčku dostávají MŠ specifikace k názvu (např. u pomazánek). Vznesen požadavek na doplnění složení přímo do jídelníčku ve všech MŠ, zvlášť u jídel, u kterých složení nevyplývá z názvu.

5. Připomínky a dotazy veřejnosti

a) možnost diet v jídelnách

Bezlepková dieta ve Scolarestu – vyjádření paní Šafaříkové a paní Blažkové – bezlepkové jídlo na jídelním lístku není, ale pokud rodič donese potvrzení od lékaře, je možnost připravit jídlo bez lepku. Pokud rodič přinese potvrzení na jakékoliv omezení, Scolarest se snaží vyhovět a připravit pro dítě vyhovující jídlo.

Jídelna MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček není schopná z technických a personálních důvodů zajistit dětem přípravu stravy s příslušným omezením. Z vyjádření obou jídelen ale vyplývá, že na základě potvrzení od lékaře je možné v těchto vývařovnách konzultovat zajištění určité specifikace ve stravování, a to vždy předem, tedy před podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do těchto mateřských škol.

b) dotaz na nutričního terapeuta Scolarestu.

Paní Šafaříková se pokusí nutričního terapeuta zajistit na příští schůzku, případně alespoň poskytnout kontakt.

c) dotaz na možnost úpravy jídelníčku MŠ – úplného vyřazení sýru Niva

Návrh Scolarest přijal.

6. Různé

Komise by uvítala „kulturnější“ vzhled toalet v jídelně Scolarest.

Diskuze k focení jídel a poškozování dobrého jména Scolarest: Vzhledem k reakcím veřejnosti na facebookových stránkách na nafocená jídla, který pro zástupce Scolarestu a města nebyl přijatelný, se komise rozhodla od dalšího zveřejňování fotografií jídel upustit. Fotografie budou k dispozici u vedoucí školní jídelny Scolarest. Na vzhled podávaných jídel je možné se podívat při servírování přímo v jednotlivých výdejnách.

Hlasování komise o ukončení zveřejňování amatérských fotografií jídel:

10 členů bylo pro návrh, 2 členové se zdrželi, nikdo nebyl proti.

Vizuální stránka servírovaných jídel v MŠ: Paní Blažková navrhla, že bude do mateřských škol posílat vzorovou porci a podle té se budou jídla servírovat.

7. Termín další schůze 21.03.2016 v 17 hodin v jídelně Scolarest

8. Poděkování firmě Scolarest za poskytnutí prostor pro schůzku komise

V Lysé n. L. dne 25.01.2016
podpis předsedy komise
Zapsala: Magdaléna Hladíková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.