+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Přítomni: Mgr. Jolana Rudolfová, Mgr. Lukáš Buk, Mgr. Iva Pospíchalová, Veronika Mazáčková, Mgr. Vendula Buková, Bc. Jaroslava Černá, Ing. Caroline Chudobová, Mgr. Magdaléna Hladíková, Jana Králová, Ing. Miloš Dvořák, Tereza Čáslavská, Mgr. Štěpánka Vošická, Jana Blažková

Omluveni: Jana Stankieviczová, Mgr. Petra Kubalová

Hosté: Milena Šafaříková za Scolarest,

Program:

1. Schválení programu.

2. Projednání návrhů na zajištění úkolů vyplývajících z usnesení rady a zastupitelstva města

Pan tajemník Ing. Dvořák seznámil členy stravovací komise se změnami v radě města.
Kvalita vody - stále se provádí vzorky a stále se vaří polévka i čaj z balené vody.
Mgr. Štěpánka Vošická (MŠ Pampeliška) a Bc. Jaroslava Černá (MŠ Mašinka) vznesly požadavek na posílání emailů z města o výsledcích vzorků kvality vody.
Z usnesení rady a zastupitelstva města pro komisi nevyplývají žádné úkoly.

3. Ustanovení a rozdělení funkcí

Zápis z jednání bude provádět Mgr. M. Hladíková.
Odhlasováno, že se bude zveřejňovat zápis z jednání komise.
(12 členů bylo pro zveřejnění, 1 člen komise se zdržel hlasování)

4. Komunikace s veřejností

Bylo projednáno, že na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., který chodí všem členům komise, bude tazateli zasílána automatická odpověď.
Urgentní dotazy (ke konkrétnímu dni/jídlu), které je nutné vyřešit hned, by měly být pokládány v konkrétním stravovacím zařízení. Na dotazy obecného charakteru obdrží tazatel odpověď po projednání dotazu na další schůzi komise.
Facebookový profil Lysá nad Labem - stravování dětí není oficiální komunikační kanál komise. Tyto stránky slouží spíše jako veřejná nástěnka. Při prohlížení fotografií jídel, které jsou na stránkách zveřejněny, by měla veřejnost přihlédnout k tomu, že se jedná o amatérské fotografie pouze degustačních. Rovněž porce na fotografiích jsou někdy pouze degustační. Fotky jsou zatím z MŠ Mašinka.
Paní Šafaříková upozornila, že všechna jídla ze Scolarestu od konce října jsou nafocená přímo Scolarestem a u nich založená.
Byl vznesen požadavek napsat k jídelníčku konkrétnější složení jednotlivých jídel - druh masa, apod. Scolarest přislíbil, že tento návrh zohlední při dalším sestavování jídelních lístků.

5. Degustace provedené členy stravovací komise

Připomínka, že členové komise stále nemají karty, na kterých by bylo uvedeno, že jsme členy stravovací komise.
V období od minulého setkání SK proběhly degustace v jednotlivých stravovacích zařízeních. Členy komise byly vzneseny konkrétní připomínky.
Zprávu pro jídelnu MŠ Čtyřlístek předá osobně M. Hladíková.
Členové komise budou do další schůze opět provádět ochutnávky.

6. Konkrétní vyjádření stravovací komise k připomínkám veřejnosti; zaujetí stanovisek

Školní stravování se řídí Vyhláškou ministerstva školství 107/2008 o školním stravování, kde je dána skladba stravy řízená tzv. spotřebním košem. Skladba stravy se pravidelně kontroluje (dotaz na nutnou přítomnost zeleniny).
Konkrétně pro Scolarest jsou podle paní Šafaříkové závazné receptury Receptury pokrmů pro školní stravování (dotaz na nutnou přítomnost uzenin v masové roládě).
Na dotaz, zda je možné nahlédnout do smlouvy města se společností Scolarest, zazněla negativní odpověď. (Podle posledních informací podaných po termínu setkání SK město Lysá n. L. už ale požádalo o možnost zveřejnění smlouvy. V současné době je tato žádost posuzována právním oddělením společnosti Scolarest.)
Připomínka veřejnosti k chování zaměstnanců jídelny Scolarest k dětem při vydávání jídla byla doporučena projednat při osobním setkání s vedoucí školní jídelny s dotčenými.
Dotazy k fungování a pravomocem stravovací komise řeší Jednací řád komisí rady města v Lysé nad Labem a konkrétní funkce a činnosti komise jsou tyto:

Funkce stravovací komise:
- Cílem práce stravovací komise je být prospěšný pro strávníky a přinášet podněty pro neustálé zlepšování stravování ve školních jídelnách. Cílem práce komise není permanentní negativní kritika pracovníků školních jídelen ani jejího provozovatele.
- Komise slouží jako prostředník mezi školní jídelnou a strávníky, městem, vedením ZŠ a MŠ, které využívají služeb jídelny.
- Reprezentuje požadavky a přání co nejširší řady strávníků, popř. jejich zákonných zástupců.
- Komise usnadňuje komunikaci mezi strávníky, příp. jejich zákonnými zástupci a školní jídelnou.
- Strávníci, popř. zákonní zástupci, se mohou obracet se svými připomínkami a dotazy na členy stravovací komise ústně i písemně. Kontakt bude k dispozici na webových stránkách škol, města i provozovatele.

Činnost stravovací komise:
- Sleduje kvalitu a dodržování jídelníčku dané příslušnými normami.
- Sleduje způsob a kvalitu vydávané stravy.
- Předává požadavky a přání strávníků vedoucí školní jídelny.
- Sleduje úroveň kultury stravování.
- Sleduje výdej stravy v prostorách, ve kterých mají právo se pohybovat strávníci. Jedná se o laickou kontrolu, komise nemá právo vstupovat do prostor kuchyně.
- Členové komise mají právo požádat zaměstnance, který vydává jídlo, o degustační porci, každý člen provede návštěvu jídelny s přímou ochutnávkou minimálně 1 x za čtvrtletí. Ochutnávky jídel dodávaných do MŠ budou probíhat ve výdejnách MŠ.
- Členové komise mají právo požádat o převážení náhodně vybrané porce jídla.
- Kontroly se musí účastnit minimálně dva členové stravovací komise současně s tím, že jeden bude vždy zákonný zástupce strávníků ze ZŠ nebo MŠ podle toho, kde bude kontrola probíhat.
- Členové komise mají právo nahlížet do knihy přání a stížností provozovny.
- Členové komise se sejdou minimálně 1 x za pololetí a z jednání vyhotoví zápis.

Komise se shodla, že školní jídelny nejsou restaurace, ale vzdělávací zařízení sloužící mj. k výchově dětí ke zdravému životnímu stylu.

7. Termín další neveřejné schůze komise je 25.1.2016 v 17 hodin.

V Lysé n. L. dne 30.11.2015
Zapsala: Mgr. M. Hladíková
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.