| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 10. 6. 2019, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: pan Bláha, pan Čichovský, pan Sedláček, pan Smejkal, pan Vlček

Omluven: pan Macke

Nepřítomen: pan Štefan, pan Horvát

Host: xxx

P r o g r a m:

1/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města a podněty stavební komise (předkládá SK).

k bodu 1/

SK diskutovala projednávanou změnu územního plánu č. 2, která je již projednáván s krajem a má tedy definováno zadání změn.

SK konstatuje, že několik uvažovaných změn nebylo řádně projednáno v komisích a takto by postupováno být nemělo. Územní plán je stěžejní a závažný dokument pro rozvoj města a měl by tedy být řádně projednáván.

SK diskutovala stavební záměry většího rozsahu v obci a možný rozvoj obce.

Dle požadavku členů komise uvádíme termíny stavební komise do konce roku:

  1. 9., 14. 10, 11. 11., 9. 12. 2019.

Příští řádné jednání SK je naplánováno na 9.9.2019 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice. V případně nutnosti bude komise svolána i přes prázdniny.

V Lysé n. L. dne 8.9.2019

                                                                                                                      ……………………..

          podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Tomáš Sedláček (předseda SK) a Petr Bláha (člen SK)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.