| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání stavební komise, konané dne 14. 3. 2016, od 18 hodin, v kanceláři místostarosty

Přítomni: pan Čichovský, Bláha, Vlček, Adámek a Jehlička
Omluven: pan Sedláček
Nepřítomen: pan Hukal, MackeP r o g r a m:

1/ Posouzení dopravních řešení – výjezd od nových bytových domů (Jedličkova ul. – naproti benzínové čerpací stanici) a oblasti parkingu před PENNY u nadjezdu.

2/ Doporučení k urbanisticko-architektonické soutěži: Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé n/Lab.

3/ Různé

(všechny body jednáni se projednávaly z iniciativy členů SK)

k bodu l/

SK projednala nepřehlednou situaci při vjezdu a výjezdu motorových vozidel od nových bytových domů na Jedličkově ul. (v oblasti před benzínovou čerpací stanici). Toto místo je z pohledu dopravního poměrně nebezpečné.

Obdobná situace je i před PENNY u železničního nadjezdu.

SK konstatovala, že dosavadní dopravní značení je nedostačující a je potřeba urychleně sjednat nápravu.

k bodu 2/

K urbanisticko-architektonické soutěži týkající se revitalizace a případné dostavby Husova nám. padl návrh se nechat inspirovat parkovacím domem v Jaselské ul. v Mladé Boleslavi (t.z. část náměstí by v nižší úrovni sloužilo jako parkoviště pro motorová vozidla a nad ním by teprve bylo pochůzí podlaží včetně drobnějších parkových úprav).

k bodu 3/

SK v bodu „různé“ se věnovala následujícím tématům:

rekonstrukce železničního nadjezdu, přejezdy přes trať v oblasti Kovony

trvale nekvalitní vozovka na křižovatce pod nadjezdem v Litoli

oprava mostu v Sojovicích a případné zesílení těžší nákladní dopravy z tohoto směru

situace ohledně pošty

nekvalitní příjezdová komunikace k železniční zastávce Lysá n/Lab. – Dvorce

absence kanalizace ve Dvorcích

Příští komise se bude konat 11.4.2016 od 18h, velká zasedací místnost radnice.V Lysé n. L. dne 29.3.2016

Zapsal: Pavel Jehlička (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.