+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Komise pro regeneraci MPZ – zápis ze dne 19. 3. 2020

Členové komise byli dne 19. 3. 2020 formou per rollam osloveni z důvodu výzvy předsedkyně komise. Jednalo se o vyjádření stanoviska k navrženému rozdělení dotace z Programu regenerace Ministerstva kultury.

Přidělená kvóta z Programu regenerace Ministerstva kultury činí 400 000 Kč. Navrhované rozdělení této kvóty je:

  1. 200 000 Kč pro infocentrum - stavební úpravy interiéru budovy radnice (vlastník: Město Lysá nad Labem

  2. 200 000 Kč pro budovu kočárovny – I. etapa celkové obnovy objektu (vlastník: Římskokatolická farnost Lysá nad Labem)

Stanoviska členů komise:

  1. Ing. Karolína Stařecká - souhlasí s navrženým rozdělením finanční kvóty

  2. Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. - souhlasí s navrženým rozdělením finanční kvóty

  3. Bc. Blanka Švarcová - souhlasí s navrženým rozdělením finanční kvóty

  4. Mgr. Eva Zápalková - souhlasí s navrženým rozdělením finanční kvóty

  5. Ing. arch. Jan Storch - souhlasí s navrženým rozdělením finanční kvóty

Rozdělení finanční kvóty bylo jednohlasně schváleno.

Zapsala: Bc. Bianka Burianová

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.