| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu, konané dne 10. 1. 2018 od 18:30 do 20:30 v malé zasedací místnosti městského úřadu.Přítomni: Jaromír Šalek, Olga Kovaříková, Martin Votava, Jana Jaklová, Irena Schwarzová, Antonín JančaříkOmluveni: Petra Šolínová, Dana PapáčkováHosté: Aneta Dušková, Vendula ŠmejkalováP r o g r a m:
  1. 1. kolo dotací Programu na podporu kultury
  2. Taneční parket na VLL
ad 1) Rozdělení dotací 1. kola Programu na podporu kultury městaKomise navrhla rozdělení dotací následujícím způsobem (na konci tabulky je uvedeno zdůvodnění):
Celkem 400 000,- Kč Program na podporu kultury - 1. kolo rozděleno max. 80% = 320 000,- Kč  
Program na podporu kultury města Lysá nad Labem  
Číslo Organizace / Fyzická osoba Projekt / Akce Termín realizace 2018 Plánované náklady Požadovaná dotace od města Podíl dotace na nákladech v %           (max. 80%) Vstupné na akci (příjmy) Obdržené dotace z PK   v roce 2017 Vyúčtování dotace z loň. roku odevzdáno ANO/NE Výsledek z loňského roku: Ztráta/     Zisk Datum doručení žádosti Návrh dotace odboru ŠSVZaK Návrh dotace komise pro rodinu, škol., kulturu Schválené dotace z RM zdůvodnění a doporučení komise
1 Taneční klub dospělých XI. Repre. Ples 27.1.2018 115 200 Kč 29 200 Kč 25% 300,- 10 000 Kč ano ztráta
1606,-
10.11.2017 10 000 Kč 10 000 Kč    
2 Ladoňka, z.s. Ozvěny ekofilmu 1.2.2018 2 000 Kč 1 600 Kč 80% 0 1 000 Kč ano ztráta
250,-
30.11.2017 1 000 Kč 1 000 Kč    
3 TJ Sokol Taneční soutěž 17.3.2018 104 700 Kč 50 000 Kč 48% vstupné 80,- startovné 80,- až 100,- dle kategorie 25 000 Kč ano ztráta
7446,5,-
27.11.2017 30 000 Kč 30 000 Kč    
4 TK Slovan Lysá nad Labem Ples 2018 - Výstaviště 3.3.2018 135 000 Kč 15 000 Kč 11% 300,- - - - 30.11.2017 10 000 Kč 10 000 Kč    
5 Fajn spolek, z.s. 10.a 11.řemeslný jarmark v Lysé 14.4.2018
13.10.2018
113 000 Kč 84 000 Kč 74% 0 31 000 Kč ano ztráta
6463,-
27.11.2017 35 000 Kč 35 000 Kč    
6 Domácí hospic Nablízku, z.ú. Benefiční koncert Prague Cello Quartet 12.5.2018 31 000 Kč 24 800 Kč 80% 0 9 000 Kč ano 0,- 29.11.2017 9 000 Kč 15 000 Kč    
7 SDH Lysá nad Labem Oslavy 140 let vzniku sboru a statické ukázky práce IZS 5.5.2018 185 000 Kč 148 000 Kč 80% 0,- 0 Kč - - 29.11.2017 10 000 Kč 0 Kč akce je financována přímo z rozpočtu
8 Farní sbor ČCE Noc Kostelů 25.5.2018 5 000 Kč 4 000 Kč 80% 0,- 0 Kč - - 29.11.2017 4 000 Kč 4 000 Kč    
9 Vít Mikušek Bubenická show vol.IV 13.6.2018 18 500 Kč 10 000 Kč 54% 100 0 Kč -   -   29.11.2017 5 000 Kč 6 000 Kč    
10 Ladoňka, z.s. Festival ženství a mateřství v rámci Světového týdne respektu k porodu Třetí týden v květnu 2018 25 000 Kč 20 000 Kč 80% 100,-/osoba/den 8 000 Kč ano ztráta
1,-
30.11.2017 8 000 Kč 12 000 Kč    
11 Klub českých turistů Lysá n. L. Dětský den 27.5.2018 10 000 Kč 6 000 Kč 60% 0,- 4 000 Kč ano 0 30.11.2017 6 000 Kč 6 000 Kč    
12 SŠ OGD Velká módní přehlídka 1.6.2018 110 000 Kč 20 000 Kč 18% 50,- 20 000 Kč ano ztráta
5201,-
6.11.2017 22 000 Kč 20 000 Kč    
13 Petra Šolínová Dvorecká pouť 1.7.2018 12 000 Kč 9 000 Kč 75% 0,- -    -      -   24.11.2017 7 000 Kč 7 000 Kč    
14 Farní sbor ČCE Uctění památky Mistra Jana Husa + oslavy 100. výročí 6.7.2018 20 000 Kč 16 000 Kč 80% 0,- 6 000 Kč ano ztráta
5705,-
29.11.2017 10 000 Kč 6 000 Kč opakovaně nedostatečně popsaná akce, malá propagace, nutné dodat podpis na žádosti od administrátora
15 SDH Byšičky Staročeské slavnosti (posvícení) 29.-30.9.2018 12 000 Kč 6 000 Kč 50% DOBR. 5 000 Kč ano ztráta
11093,-
30.11.2017 6 000 Kč 6 000 Kč    
16 TJ Sokol Taneční soutěž 6.10.2018 104 700 Kč 50 000 Kč 56% vstupné 80,- startovné 80,- až 100,- dle kategorie 25 000 Kč ano ztráta
11632,5,-
27.11.2017 30 000 Kč 30 000 Kč doporučení pořádat v Lysé
17 Českomoravská myslivecká jednota z.s. okresní myslivecký spolek Nymburk Svatohubertská troubená mše 3. či 4. listopadu (dle kardinála D.Duky) 35 000 Kč 15 000 Kč 43% DOBR. 0 Kč - - 28.11.2017 10 000 Kč 10 000 Kč    
18 Šárka Suchá Martinský průvod 11.11.2018 16 300 Kč 13 000 Kč 80% DOBR. 13 000 Kč ano ztráta
2358,-
29.11.2017 12 000 Kč 13 000 Kč    
19 Farní charita Lysá nad Labem Předvánoční akce
- Adventní koncert Kostel sv. Jana Křtitele
- Zprívání a živý Betlém - Kostel sv. Jana Křtitele
9.12.2018
24.12.2018
23 000 Kč 16 000 Kč 70% 0,- 16 000 Kč ne ? 24.11.2017 16 000 Kč 16 000 Kč    
20 Spolek rodáků a přátel města Zimní setkání v zámeckém parku 7.12.2018 10 000 Kč 8 000 Kč 80% 0,- 8 000 Kč ne ? 30.11.2017 7 000 Kč 7 000 Kč    
21 Klub přátel dechové hudby Festivaly v zahraničí květen - září 2018 60 000 Kč 35 000 Kč 58% 0,- 35 000 Kč ano 0,- 13.11.2017 30 000 Kč 30 000 Kč    
22 MvDr. Jan Kořínek Dokumentace aktivního stárnutí seniorů ve společenské činnosti - Kavárničky dříve narozených 1x za 14 dní, měsíce leden-červen 2018
září - říjen 2018
2 807 Kč 2 200 Kč 78% 0,-    -   --    -   22.11.2017 2 000 Kč 2 000 Kč    
23 Ladoňka, z.s. Cyklus Inspirativní večery (10večerů) leden-prosinec 2018 18 000 Kč 12 000 Kč 67% 50 Kč/osoba/ akce -      - - 30.11.2017 10 000 Kč 4 000 Kč   V žádosti je uveden velmi malý počet předpokládaných návštěvníků.
24 RC Parníček Aktivity pro celé rodiny duben - prosinec 2018 62 500 Kč 46 800 Kč 75% vstupné dle jednotlivých akcí:
Čarodějnice 0,-
Pohádková c.: 60,-
Mikulášská b. 50,-
35 000 Kč ne* (stále probíhá) ? 30.11.2017 30 000 Kč 40 000 Kč    
CELKEM 1 230 707 Kč 641 600 Kč 251 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 0 Kč  
 ad 2) Taneční parket na VLLV souvislosti s Programem na podporu kultury a pořádaných akcí došlo k diskusi a následujícímu návrhu. TJ Sokol totiž začal v Lysé nad Labem pořádat úspěšné celorepublikové taneční soutěže, pro něž řeší vhodný prostor. Zatím se musí akce pořádat v budovách ZŠ JAK, podzimní soutěž bude pravděpodobně v ZŠ Juventa v Milovicích. Komise navrhuje RM ku zvážení další spolupráci s Výstavištěm v Lysé nad Labem a dohodu na financování tanečního parketu. Pokud by se vedení města a výstaviště dohodlo, parket by mohl být zřízen v nejméně využívané hale v prvním patře. Mohl by sloužit již pořádaným plesům, v Lysé by se mohly obnovit taneční jak pro mládež, tak pro TKD, parket by pak samozřejmě mohl využít i TJ Sokol. Výstaviště by tímto rozšířilo své realizační možnosti a mohlo by tento návrh uvítat.Příští schůzka se bude konat dle aktuální situace.V Lysé n. L. dne 10. 1. 2018                         ……………………………………                                                                                  podpis předsedy komise
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.