+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 15.1.2018 od 19.30 klubovna TJ Slovan Lysá nad Labem

Přítomni :
Libor Smolík, 732 636 229 ne
Petr Jirsa, 602 255 298 ano
Pavlína Křížová, 603 25 24 74 ano
Ing. Petra Vodenková, 602 247 773 ano
Ing. Luboš Kloud, 731 109 635 ano
Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022 ne
Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598 ano
František Masařík, 602 693 907 ano
Ondřej Vaněček, 776 826 733 ano
Petr Zoubek, 607 063 912 ano
Jan Krumpholc, 602 624 197 ano

Program:
  1. Projednání žádosti p. Martina Náhlovského – Ice Cross Dowhill
  2. Projednání rozdělení financí z dotačního programu na podporu sportu a volného času
  3. Diskuze
  4. Téma pro příští jednání komise
  5. Termín příští komise
K bodu 1/ Sportovní komise: Nedoporučuje. Město by nemělo být sponzorem jednotlivců a dotační programy vyhlášené městem podobné aktivity nezahrnují.                                                                                                                                              
K bodu 2/ Sportovní komise: Doporučuje rozdělit dotace z Programu na podporu sportu a volného času na rok 2018 dle návrhu odboru.
K bodu 3/ Diskuze:
K bodu 4/ Téma pro příští jednání komise:Projednání žádostí o dotaci z Programu na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem na rok 2018.                                                                                                                                                
K bodu 5/ Termín příští komise
      
Termín příštího jednání navrhuje komise na 5.2.2018 v 19.30 hod. v klubovně TJ SlovanV Lysé n.L. dne 17.1.2018.

Zapsal: Jan Krumpholc                                Ověřovatel : Petr Jirsa
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.